Samfundsmæssige udfordringer i dag…

  • Igennem den seneste årrække har vi oplevet voldsommere vejr med mere ekstreme temperaturer og nedbørsmængder
  • Stigende afvandingsudfordringer: Hovedparten af de eksisterende afvandingssystemer har ikke den nødvendige funktionalitet eller kapacitet
  • Tørholdelse og isolering (lovkrav) af kældre er centrale for bygningers optimale anvendelse på kort og lang sigt
  • Ofte er det både tids- og ressourcekrævende samt dyrt (knaphed på både ressourcer og kompetence) af gøre noget ved problemerne
  • Beboere/brugere/ejere generes oftest i lange tidsperioder i forbindelse med afhjælpningen
De stigende samfundsmæssige udfordringer med ”problematisk vand” er vi i FB Water fokuseret på at finde og tilbyde løsninger til…